SHEC

SHEC staat voor Samenwerkende Heerenveense Energie Cooperatie. Dit is een overkoepelende coöperatie die is opgericht door de lokale energie coöperaties in de gemeente Heerenveen. Te weten die van Akkrum-Nes, Aldeboarn en van de Aengwirden (Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot). Dit zijn ook de huidige leden van de SHEC.

SHEC staat open voor nieuwe leden, zijnde andere energiecoöperaties binnen de gemeentegrenzen van Heerenveen, die ook vanuit het beginsel van lokale energiecoöperaties willen participeren.

SHEC maakt via zijn lokale energie coöperaties ook onderdeel uit van een groot netwerk van Friese en Noordelijk lokale energiecoöperaties die samen inkoop en leverantie van gas en electriciteit doen onder zo duurzaam mogelijke voorwaarden. Die overkoepelende Friese coöperatie heet ‘ UsKooperaasje’. De noordelijke coöperatieve energieleverancier heet EnergieVanOns.

Check: energievanons.org

Nieuws

Doelstelling

SHEC heeft als doelstelling de verduurzaming van de energie opgave binnen de grenzen van de gemeente Heerenveen te ondersteunen. Die duurzaamheid gaat, in beginsel, om met name energie gelieerde projecten. Denk daarbij aan projecten die gaan over energiebesparing of duurzame energie productie..

Waarom

De lokale energiecoöperaties kunnen zich gezamenlijk beter profileren bij de ontwikkelaars van energieprojecten binnen de gemeentegrenzen van Heerenveen.

SHEC is de behartiger van de belangen van inwoners en bedrijven bij energieprojecten (bijvoorbeeld via participatie of lokaal eigenaarschap)

Activiteiten

  1. Ten eerste leveren alle lokale energiecoöperaties duurzame gas en elektriciteit. Bewoners kunnen deze producten afnemen. De administratieve en ondersteuning voor de dienstverlening doen we in gezamenlijk coöperatieve vorm via Energie van Ons. Energie van Ons is onze gezamenlijke uitvoerende energie coöperatie. Die kopen de duurzame energie in en doen de afhandeling van abonnementen, storingen en facturatie.Volgens de consumentenbond is Energie van Ons de duurzaamste leverancier van gas en elektriciteit in Nederland. Check: https://energie.vanons.org/nieuws/vierde-keer-op-rij-op-1-in-de-stroomranking-consumentenbond/
  2. Ten tweede participeert of ontwikkeld SHEC duurzame energie projecten binnen de grenzen van gemeente Heerenveen. Denk daarbij aan b.v. de ontwikkeling van zonneparken. In december 2021 is daarvan het eerste project opgeleverd. De aankoop van drijvend energiepark ‘De Dolten’.
  3. Ten derde overweegt SHEC  te participeren in het zogenaamde duurzaamheidsfonds van gemeente Heerenveen. In dit fonds worden middelen ingebracht vanuit diverse energie gelieerde projecten (bijvoorbeeld zonneparken). Dit fonds besteedt de middelen vervolgens weer aan duurzame projecten binnen de gemeente. SHEC is  vertegenwoordiger in het overleg daarover.

Leden

SHEC is opgericht door de lokale energie coöperaties van Akkrum-Nes, Aldeboarn en de Aengwirden (Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot). Zij vormen de eerste leden van de SHEC energie coöperatie en zijn per coöperatie met twee bestuursleden vertegenwoordigt in de huidige SHEC bestuur.

Bewoners die klant willen worden van Energie van Ons kunnen dit rechtstreeks of via hun eigen lokale energie coöperatie doen. Via die weg is het ook mogelijk om lid te worden, als bewoner of ondernemer van een lokale energiecoöperatie. En met dat lidmaatschap bepaal je op welke manier projecten of middelen binnen de eigen lokale energiecoöperaties worden ingezet t.b.v. de eigen burgers. Gelijktijdig geeft dat lidmaatschap ook, via de eigen lokale energiecoöperatie, de mogelijkheid om mee te denken in de ontwikkeling van de SHEC coöperatie en Heerenveense projecten.

Hoe word ik lid van de SHEC? Als je lid wilt worden als lokale energiecoöperatie van de SHEC dan dien je daarvoor eerst je eigen lokale energiecoöperatie op te richten en vanuit die rol kun je via info@shec.nl je melden bij het huidige SHEC bestuur voor toelating als lid.

Onze projecten

Zonnepark De Dolten
De Dolten is een drijvend zonnepark ontwikkeling aan de westzijde van Heerenveen. Langs de A7 is ter hoogte van Oudehaske een x hectare zonnepark aangelegd op. SHEC heeft daarin en meerderheidsbelang als aandeelhouder. In de toekomst bestaat  de mogelijkheid voor particulieren en bedrijven om via certificaten te investeren in het park.

Zonnepark Klaverblad Noord Oost

Aan de Noord Oost kant van het klaverblad bij Heerenveen ligt het gebied wat Klaverblad Noord Oost heet. Het is het gebied noordelijk van het huidige IBF terrein aan de overzijde van de A7. Zo’n 140 hectare grond is daarvan al jaren in bezit van gemeente Heerenveen en aan de Tjalleberter zijde, tegenover het Aware/Fonterra complex, wordt in de loop van 2022 gewerkt aan o.a. uitbreiding van het industrieterrein. Daarnaast zijn er landbouwkundige functies (natuurinclusieve landbouw) en ook zonne-park ontwikkeling onderdeel van die opgave. Ook een mogelijke rol voor de Lelylijn kan nog onderdeel van de opgave worden. Voor het zonnepark gedeelte, vooralsnog gesitueerd langs de snelweg, is SHEC belangrijke speler voor de ontwikkeling van het park.

Contact

Neem contact met ons op

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.
© Copyright 2022 - SHEC